INkcubeko yeShishini

Ingqiqo yeshishini: Ukwenza ixabiso kubathengi kukuzenzela ixabiso.
Umoya weshishini: Ukuze ube liqabane lakho.
Injongo yeShishini: Umgangatho ofanelekileyo luxanduva kuluntu, kwaye umgangatho olungileyo ligalelo eluntwini.
Inkonzo yeshishini: Gqithisa kulindelo lwabathengi.